2010/Jan/09

คงเป็นเพราะอดีตอันขื่นขมช่ายม้าห์ห์ห์

เมิงเลยเป็นอย่างนี้

>..........<"

กรูจะไม่หาเรื่องทะเลาะกับเมิงเลย

กรูสาบาน

...

Comment

Comment:

Tweet


จ๊ากกกกกกกกกกกกกกก

ยอมแพ้!
#1 by Rinna ♥ At 2010-01-10 00:13,